Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

Top posts

  • تعیین مشتریان هدف

    17 April 2017

    در گذشته نرم افزار CRM تنها برای ثبت اطلاعات مشتریان و به عنوان یک نرم افزار عملیاتی در واحد فروش استفاده می گردید. اما با اهمیت یافتن بحث همکاری بین تیم های بازاریابی و فروش و افزوده شدن امکانات اتوماسیون بازاریابی به آن، کاربردهای این نرم افزار بسیار...

  • ویژگی‌های مدیر فروش موفق

    17 April 2017

    فروش یکی از چالش برانگیزترین بخش های هر کسب و کاری محسوب شده و از این رو، مدیران فروش یا یکی از پر چالش ترین شغل های جهان مواجه هستند. مدیریت نیروی فروش تعهدی بسیار بزرگتر از آن چیزی است که اکثر مردم گمان می کنند.ممکن است تصور کنید با آنچه که باید انجام...